Billedet på sidehoved
 • Jes Kruse - Skolen
Billedet på sidehoved

        Faget IDRÆT

         på Jes Kruse-Skolen

 

              - en information til elever og forældre -

 

Til faget idræt gælder der nogle særlige aftaler, som vi – idrætslærerne på Jes Kruse-Skolen – hermed gerne vil orientere om, for at eleven/jeres børn kan få det bedste udbytte af skolens motions-timer.

Til hver idrætstime skal eleven medbringe

 • idrætstøj (en almindelig T-shirt og idrætsbukser)
 • idrætssko

I perioden fra påskeferien helt hen til efterårsferien, vil vi - når vejret er godt - udnytte skolens udendørs-areal. Derfor skal eleven fra ca. april-oktober også altid medbringe

 • en ekstra trøje (varmt idrætstøj)
 • udendørssko (eller indendørssko, som rengøres grundigt inden efterfølgende time)

Der skal bruses efter hver idrætstime, fordi man har svedt. Så husk at eleven også skal medbringe

 • et håndklæde
 • evt. badesko/badehætte (de små)
 • sæbe eller lignende (fra 2.klasse)

Når eleverne får svømmeundervisning i 3.klasse, bestræber vi os på, at flest mulige elever aflægger svømmeprøven ”BRONZE”, som kræves til forskellige skole-aktiviteter ved og på vandet. Skulle en elev ikke kunne opnå svømmemærket i løbet af svømmeundervisningen, er forældrene selv nødt til at sørge for, at barnet aflægger denne prøve på et senere tidspunkt.

Af hensyn til vores omverden og alles velbehag vil vi gerne gøre opmærksom på, at det kun er tilladt at benytte deodoranter, som ikke er spraydåser. (”Roll-on” eller pump-spray er o.k J.)

Ønsker forældrene en enkelt gang, at eleven ikke skal deltage i idrætsundervisningen (f.eks. p.g.a. sygdom), skal eleven inden timens begyndelse fremvise en skriftlig anmodning om fritagelse med dato og begrundelse i elevens kontaktbog. Denne anmodning vil idrætslærerne som regel følge.

Hvis lægen anbefaler en fritagelse for idræt for en længere periode,  medbringes en lægeerklæring (”Schulbescheinigung”), som afleveres til idrætslæreren.

Elever med astma skal til hver idrætstime medbringe en astma-spray og vise den uopfordret til idrætslæreren. Uden astma-spray kan vi desværre ikke give eleven lov til at deltage aktivt i idrætstimerne.

Idrætsundervisningen står på lige fod med skolens andre fag og er kompetencegivende.

Idrætslærerne vil gerne gøre en engageret indsats for at skabe en sjov og udfordrende idrætsundervisning. Eleven kan hjælpe os med

 • at huske sit idrætstøj til hver idrætstime
 • at prøve på at være med så godt, man nu kan
 • at hjælpe uopfordret, når der er behov for hjælp
 • at omgås kammeraterne, faciliteterne og redskaberne med respekt

 

Jes Kruse-Skolens idrætslærere