Billedet på sidehoved
 • Jes Kruse - Skolen
Billedet på sidehoved

JES KRUSE-SKOLENS ORDENSREGLER

Det gælder om, at alle udviser hensyn og respekt for hinanden og for skolen.

Sproget er dansk. Der er indeordning for alle klasser.Der forventes, at

 • du respekterer skolens mål- og værdisætning.
 • du respekterer andres arbejde.
 • du er mod andre, som du gerne vil have, andre er mod dig.
 • du behandler skolens og andres ting ordentligt.
 • du deltager aktivt og positivt i arbejdet på skolen.
 • du hjælper til med at holde skolen og dens omgivelser rene og pæne.

Der gælder følgende regler:

 • Lad være med at lege voldsomt og farligt eller tumle rundt.
 • Du må ikke løbe på gangene.
 • Lærerens stol og katederet er kun lærerens.
 • Du må ikke tygge tyggegummi.
 • Hovedpåklædning er kun tilladt uden for timerne.
 • Du må ikke opholde dig i gangen til idrætshallen.
 • Du må ikke sidde i vindueskarmene eller på radiatorerne.
 • Du må ikke spise i skolebiblioteket eller EDB 1 og 2.
 • Al boldspil foregår kun udenfor, og der må ikke spilles med læderbolde.
 • Sneboldkast og anden leg med sne foregår kun på anviste steder.
 • Inliner og skateboard e. lign. må ikke benyttes i skolen.
 • Du må kun forlade skolens område, hvis du har fået tilladelse.
 • Hvis du ødelægger noget, fortæl det straks til din lærer. Som regel finder vi en løsning, men kan du gøres ansvarlig, skal du erstatte det ødelagte.
 • Hvis du medbringer mobiltelefon i skoletiden, må den kun benyttes i timerne efter aftale med din lærer. Ellers skal den være slukket eller stillet på lydløs. Mobiltelefonen må kun bruges til at fotografere, filme eller optage lyd med, hvis det er aftalt med din lærer og den eller de personer, der filmes. Det, der optages, må kun bruges i skolearbejdet.
 • Der må ikke fotograferes, filmes eller optages i frikvartererne.
 • Hvis du overtræder rygeforbuddet på skolen, bliver dine forældre kontaktet af skolen. Hvis du overtræder det flere gange, vil skolens ledelse og dine forældre sammen finde ud af, hvad der skal ske.