Billedet på sidehoved
 • Jes Kruse - Skolen
Billedet på sidehoved

JES KRUSE - SKOLENS   

PROFIL 

Målsætning

Jes Kruse-Skolen ser det som sin opgave i et aktivt og forpligtende samarbejde mellem lærere og forældre

 • at give eleverne et trygt indlæringsmiljø
 • at lære eleverne dansk kultur, sprog og traditioner
 • at sørge for undervisning af høj kvalitet med differentiering
 • at undervisningen indeholder skiftende arbejdsformer
 • at eleverne lærer medbestemmelse, udviser respekt og ansvar over for hinanden, undervisningen, samfundet og miljøet
 • at styrke elevernes selvtillid og udvikle deres selvstændighed
 • at sørge for, at eleverne bliver i stand til at påtage sig ansvar for egen læring
 • at formidle glæden ved en aktiv, sund og kreativ hverdag i gode fysiske rammer

 

Vedtaget af Samarbejdsrådet, den 16. juli 2009 og ændret, den 08. dec. 2009


 

Værdisætning for Jes Kruse-skolen

Jes Kruse-Skolens primære opgave er at skabe en dagligdag præget af tryghed, glæde og engagement.

Samværet mellem mennesker skal være kendetegnet af nedenstående positive værdier, som skal være normdannende for skolens elever, medarbejdere og forældre.

Tryghed:       

 • De voksne er garanter for en god atmosfære og en positiv omgangstone.
 • Vi griber ind overfor mobning, når vi ser eller hører om den.
 • Den enkelte elev skal kunne være sig selv, give sin mening til kende og sige til og fra.

Respekt:         

 • Vi omgås hinanden med en indstilling, der bygger på ligeværdighed, og vi er åbne for hinandens holdninger.

Tillid:               

 • Vi møder hinanden med tillid. Dermed skabes der betingelser for, at den enkelte oplever sig som betydningsfuld.

Tolerance:     

 • Vi øver os i at kunne forstå andre, og vi forsøger at se tingene fra andres vinkler.

Ansvarlighed: 

 • Børn og voksne har hver især - og fælles - et ansvar for tilstedeværelse og læring i skolen.
 • Vi passer på hinanden og tingene omkring os.

 

                                                   Vedtaget af samarbejdsrådet, den 29. juni 2010


 

Skolens forventninger til forældrene

Skolen forventer

 • at der er et tæt samarbejde mellem forældre og skole og at begge parter er bevidste om deres vigtige rolle i skole- hjemsamarbejdet.
 • at der er en tryg og åben kommunikation mellem skole, forældre og elev.
 • at forældrene tager medansvar for deres barns skolegang, klassens trivsel og skolens samlede virke
 • at forældrene deltager i forældremøderne, samarbejdsrådets årlige forældreaften og skolens andre arrangementer.     

   

Vedtaget af samarbejdsrådet, den 22. februar 2011